BRANSCHNYTT

Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon

AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt villkoren i avtalet kommer Lipigon att samarbeta med AstraZeneca kring utvecklingen av läkemedelsmolekyler riktade mot LPL. AstraZeneca är ansvarigt för det kliniska utvecklingsarbetet och får marknads- och kommersialiseringsrättigheterna till alla eventuella framtida produkter. Enligt avtalet får Lipigon betalt upp till USD 110 miljoner i utvecklings- och försäljningsbetalningar (s.k. milestones).

Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare åt AstraZeneca i affären genom Anders Burén (life science).

FUNKTIONER
TIPSA
SKRIV UT
TILL LISTA
Här kan du skicka en länk till valfri person och ge dem tillgång till denna artikel för ett (1) lästillfälle.

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.
Allt material © Lex Press AB