BRANSCHNYTT

Cederquist biträder Hemfosa

Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.

Hemfosa Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden. Nyemissionen av aktierna görs med företrädesrätt för Hemfosas befintliga stamaktieägare och görs i syfte att möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt främst inom Hemfosas prioriterade område samhällsfastigheter på bolagets tre marknader Sverige, Norge och Finland.

FUNKTIONER
TIPSA
SKRIV UT
TILL LISTA
Här kan du skicka en länk till valfri person och ge dem tillgång till denna artikel för ett (1) lästillfälle.

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.
Allt material © Lex Press AB