BRANSCHNYTT

Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission

Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.

Bolagets vision är att överbrygga gapet mellan det traditionella skrivandet med penna och den datoriserade världen genom överföring av skrift och bilder till digitalt format. Anoto är noterat på Nasdaq Stockholm.

I mars 2016 offentliggjorde Anoto en fullt garanterad företrädesemission om cirka 160 miljoner SEK. När teckningsperioden avslutats den 19 maj 2016 konstaterades att företrädesemissionen fulltecknats efter att cirka 94 procent av de erbjudna aktierna tecknats med stöd av teckningsrätter och att anmälningssedlar motsvarande 32 procent mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. De nya akterna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 30 maj 2016.

Baker & McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare till Carnegie Investment Bank i samband med företrädesemissionen. Från Baker & McKenzie i Stockholm deltog den ansvariga delägaren Joakim Falkner med assistans från delägaren Sofia Törnroth-Nyberg och advokaten Henric Roth. Även Edward Bibko från Baker & McKenzies Londonkontor deltog.

FUNKTIONER
TIPSA
SKRIV UT
TILL LISTA
Här kan du skicka en länk till valfri person och ge dem tillgång till denna artikel för ett (1) lästillfälle.

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.
Allt material © Lex Press AB