ARTIKEL

Sakägare borde ha fått yttra sig

Att fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren inte beretts tillfälle att yttra sig i målet om detaljplan för del av fastigheten utgör enligt Högsta domstolen ett grovt rättegångsfel. Domen upphävs och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press.
Är du redan abonnent så kan du logga in genom inloggningsfälten i spalten till höger!

FUNKTIONER
SKRIV UT

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.
Allt material © Lex Press AB