DOM
MÅLNUMMER
HFD-4383-19

RUBRIK
Fråga om inhibition förfallen när målet är avgjort

KOMMENTAR
Lantmäteriet avslog klagandes yrkande om vilandeförklaring av en lantmäteriförrättning. Överklagandena avvisades och en framställan om inhibition till kammarrätten avslogs. Beslutet om inhibition överklagas till HFD, som konstaterar att kammarrätten avgjort målet slutligt och frågan om inhibition har därför förfallit. Målet skrivs av.

DATUM
2019-08-09

SAKEN:
Inhibition i mål om anläggningsförrättning; nu fråga om avskrivning 
 
För att kunna läsa all information och ladda ner den dom som hör till så behöver du ha ett abonnemang på Lex Press.
Är du redan abonnent så kan du logga in genom inloggningsfälten i spalten till höger!
FUNKTIONER
SKRIV UT

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.
Allt material © Lex Press AB