ARTIKEL

Strandskyddsdispens för VA-ledning nekas

Kvinnan har ett starkt enskilt intresse i att ordna vatten och avlopp till sin fastighet på en ö i Göteborg. Då behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom anslutning till det kommunala nätet och då en VA-ledning skulle påverka ålgräset på platsen negativt finner Mark- och miljööverdomstolen att intresset i att bevara ålgräset väger tyngre och att strandskyddsdispens för ledningen ska nekas.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press.
Är du redan abonnent så kan du logga in genom inloggningsfälten i spalten till höger!

FUNKTIONER
SKRIV UT

Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.
Allt material © Lex Press AB