Målnummer
HFD-1426-20
Datum
2021-06-09
RUBRIK
Ingen ändring av vägplan på E14 i Åre
KOMMENTAR
Trafikverket har fastställt en vägplan för ombyggnad av väg El4, gång- och cykelväg på delen Vik-Frönäset i Åre kommun, i syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. En person har överklagat planen och anfört att den planerade gång- och cykelvägen medför att den farliga trafiksituationen på platsen skulle försämras. Högsta förvaltningsdomstolen finner inte att regeringen felbedömt fakta eller att det kommit fram några andra felaktigheter som påverkat ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast.
Saken
Rättsprövning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.