Målnummer
HD-PT-O-6566-20
Datum
2021-07-09
RUBRIK
Hovrätten borde upplyst om vad som krävdes i överklagande
KOMMENTAR
I samband med bodelning uppstod tvist mellan makarna om hur bodelningen skulle göras. Kvinnan överklagade tingsrättens beslut med hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Enligt handlingarna framgår att tingsrätten inte upplyste om att prövningstillstånd krävdes för att hovrätten skulle pröva ett överklagande. På grund av detta, och då innehållet i överklagandet inte indikerade att kvinnan kände till att det krävdes prövningstillstånd, borde hovrätten ha upplyst henne om detta krav och gett henne tillfälle att komplettera överklagandet (jfr NJA 2015 s. 686). Eftersom hovrätten inte har gjort detta bör hovrättens beslut undanröjas och målet återförvisas dit för fortsatt behandling.
Saken
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om avvisande av yrkande

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.