Målnummer
HD-PT-O-1024-21
Datum
2021-11-19
RUBRIK
När är bruk av narkotika olovligt?
KOMMENTAR
Mannen dömdes i tingsrätten för ringa narkotikabrott och rattfylleri efter att ha kört bil efter att ha tagit ett receptförskrivet narkotikaklassat läkemedel. Hovrätten meddelade ej prövningstillstånd. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hovrätten eftersom målet aktualiserar frågan om när bruk av narkotika ska betraktas som olovligt i den mening som avses i 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), dels frågan om tolkning av begreppet ordination i 4 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Frågorna är inte tillräckligt belysta i rättspraxis. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt.
Saken
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.