Målnummer
HD-B-6137-20
Datum
2021-12-01
RUBRIK
Våldtäktsman kunde dömas i sin frånvaro
KOMMENTAR
Två män åtalades för våldtäkt. Tingsrätten fällde den ene och friade den andre. Den friande domen överklagades till hovrätten. Hovrätten gjorde upprepade försök att kalla mannen till huvudförhandlingen. Han gick inte att nå på sin folkbokföringsadress och huvudförhandlingen ställdes in. Nya försök att nå honom gjordes och kallades han genom kungärelsedelgivning. Han hade tidigare givit sin försvarare fullmakt att föra hans talan och han representerades i hovrätten av försvararen. Hovrätten dömde mannen för våldtäkt till fängelse i 2 år och 3 månader. Högsta domstolen har prövat om mannens frånvaro från huvudförhandlingen utgjort hinder för hovrätten att avgöra målet. HD finner sammanfattningsvis att det varit möjligt att avgöra målet i mannens frånvaro. HD fastställer hovrättens dom.
Saken
Våldtäkt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.