En andra förlängning var påkallad

Kammarrätten finner att det är påkallat från allmän synpunkt att förlänga preskriptionstiden för skattefordringarna en andra gång. Mannen har påtagligt försvårat indrivning genom att folkbokföra sig på en adress där han inte bor och underlåtit att lämna uppgift om någon annan adress.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.