Målnummer
HD-P-4245-21
Datum
2022-06-21
RUBRIK
Byggnadsnämnd måste behandla fråga om förhandsbesked i rimlig tid
KOMMENTAR
Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun har i två aktuella mål meddelat negativa förhandsbesked för nybyggnationer på äldre fastigheter, med motiveringen att området först måste planläggas. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat i ett fall att kommunen har hävdat detaljplanekravet i drygt 30 år, vilket enligt domstolen kan vara oförenligt med proportionalitetsprincipen. Domstolen undanröjde byggnadsnämndens beslut. Kommunen har överklagat till HD, som finner att kommunen inte har haft fog för att fortsatt avslå ansökan om förhandsbesked med motiveringen att fastigheten och området måste detaljplaneläggas. Ansökan ska prövas med bortseende från nämndens invändning om kravet på detaljplan. HD undanröjer nämnden beslut och återförvisar målet dit.
Saken
Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Kyvik 5:295 i Kungsbacka kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.