Målnummer
HD-T-4623-21
Datum
2022-06-21
RUBRIK
Bedragare tömde bankkonto, innehavaren ska få tillbaka pengarna av banken
KOMMENTAR
En man blev uppringd av en bedragare som sade sig ringa från mannens bank. Enligt bedragaren krävdes att mannen skriftligen samtyckte till bankens hantering av personuppgifter enligt GDPR. Han var tvungen att gå till ett bankkontor för att godkänna bankens personuppgiftshantering. Om han inte gjorde det senaste påföljande dag, skulle han strykas som kund i banken. Bedragaren fick mannen att logga in med BankID och senare även med sin bankdosa, vilket möjliggjorde för bedragaren att beställa ett nytt BankID i mannens namn. Bedragaren kunde sedan föra över 397 000 kronor från mannens konto hos Länsförsäkringar. Mannen yrkade att Länsförsäkringar skulle förpliktas att betal ut pengarna till honom. Tingsrätten biföll hans talan, men hovrätten ogillade käromålet. HD konstaterar att om en obehörig transaktion har genomförts är huvudregeln att kontohavarens betaltjänstleverantör ska återställa kontot till den ställning som det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts. När den obehöriga transaktionen har kunnat genomföras till följd av att kontohavaren genom grov vårdslöshet har åsidosatt en skyldighet enligt 5 kap. 6 § är utgångspunkten att kontohavaren ansvarar för hela beloppet. Ansvaret är emellertid begränsat till högst 12 000 kr om kontohavaren är konsument, såvida konsumenten inte handlat särskilt klandervärt. I det aktuella målet är det ostridigt att mannen åsidosatte skyldigheten att skydda koderna till sitt mobila BankID och detta ledde till att de obehöriga transaktionerna genomfördes. Men det framgick också att mannen vid det första samtalet fick uppfattningen att det krävdes brådskande åtgärder från hans sida för att godkänna bankens GDPR-hantering och om han inte hörsammade det, skulle han förlora möjligheterna att använda sitt konto och att han blev stressad av detta. Han uppfattade bedragaren som en lugn och seriös banktjänsteman som byggde upp hans förtroende. HD finner inte det bevisat att mannen agerat som han gjorde med någon insikt om att det fanns risk för att obehöriga transaktioner skulle genomföras. Han talan ska därför bifallas och det yrkade beloppet skall betalas ut.
Saken
Fordran

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.