Målnummer
HD-PT-O-1246-22
Datum
2022-06-27
RUBRIK
Hindrar tidigare dom, som inte verkställts, en ny talan?
KOMMENTAR
Enligt en tingsrättsdom förpliktades en kvinna att ge tillbaka en diamantring hon fått låna av en man. Kvinnan hävdade att hon fått ringen som gåva men redan återlämnat den. Domen vann laga kraft. Mannen stämdes senare kvinnan igen för att han inte fått tillbaka ringen och yrkade att kvinnan skulle ersätta honom för ringens förmögenhetsvärde. Frågan är om den tidigare domen hindrar en ny talan, där käranden yrkar ersättning för ringens värde, när den första domen inte kunde verkställas. Tingsrätten avvisade mannens talan. Hovrätten, som inte var enig, undanröjde avvisningsbeslutet. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
Saken
Återförvisning av mål om avvisande av talan

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.