Målnummer
HD-O-5698-21
Datum
2022-07-01
RUBRIK
Språksvårigheter och analfabetism räcker inte för att gå god man
KOMMENTAR
Mannen kom till Sverige som kvotflykting 2017 och har ansökt om att tingsrätten skall förordna ett godmanskap för honom. Han behöver bland annat hjälp med myndighetskontakter för sin son som har flera funktionsnedsättningar. Mannen kan själv inte läsa eller skriva, varken på sitt modersmål eller på svenska, och han kan inte sköta sin ekonomi. Tingsrätten biföll hans ansökan och hovrätten fastställde domen. Överförmyndaren överklagade till Högsta domstolen som prövar vilka förhållanden som ska föreligga för att godmanskap ska kunna anordnas. HD konstaterar att mannen behöver hjälp att klara sin tillvaro på ett bra sätt. En uppenbar anledning till det är hans analfabetism och språksvårigheter. Sådana omständigheter kan dock inte ligga till grund för godmanskap. Det ska istället handla om nedsatt kognitiv förmåga. HD finner att den samlade utredningen inte ger anledning att anta att hans svårigheter beror på nedsatt kognitiv förmåga. Det finns inte heller grund att anta att hans språksvårigheter beror på en sådan nedsättning. Det finns därför inte förutsättningar att anordna ett godmanskap. HD upphäver hovrättens dom. Ett justitieråd anmälde avvikande mening.
Saken
Anordnande av godmanskap

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.