Målnummer
HFD-PT-3375-22
Datum
2022-07-05
RUBRIK
Kan skada som uppstår vid hemarbete var arbetsskada - även om den orsakats av den egna hunden?
KOMMENTAR
Arbetsgivaren hade uppmanat de som kunde att jobba hemifrån, under pandemin våren 2020. En kvinna som gjorde det fick en tandskada i samband med att hon reste sig från sitt skrivbord och hennes hund hoppade upp på henne och skallade henne över munnen. När det gäller frågan om skadan ska klassas som en arbetsskada menar kammarrätten att det saknar betydelse om arbetet i hemmet var beordrat av arbetsgivaren eller om det skett frivilligt från arbetstagarens sida. Avgörande är däremot om arbetet i hemmet har varit tillåtet av arbetsgivaren och i det aktuella fallet får det anses ha legat i arbetsgivarens intresse att hon arbetade i hemmet. Men den olycka som ledde till tandskadan orsakades av kvinnans hund. Med hänsyn till detta kan det inte anses ha samband med hennes arbete. Den aktuella tandskadan har därför inte uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet, menar kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.
Saken
Arbetsskadeförsäkring; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.