Målnummer
HFD-PT-441-22
Datum
2022-07-05
RUBRIK
Skallade lekande son under skrivbordet - var det arbetsskada?
KOMMENTAR
En man arbetade hemifrån enligt sin arbetsgivares anvisningar. Strömkabeln till datorn lossnade och han böjer sig ner under skrivbordet för att plocka upp den. Hans lille son, som lekte under skrivbordet, reste sig samtidigt upp och skallade därmed mannen som skadade en tand. Försäkringskassan beviljade mannen ersättning för arbetsskada. Allmänna ombudet för socialförsäkringen har yrkat överklagat beslutet anfört att det saknas ett direkt och påtagligt samband med mannens arbete utan snarare handlar om omständigheter som är kopplade till det dagliga livets faror. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog Allmänna ombudets överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra om övervägande skäl talar for att en personskada till följd av ett olycksfall i hemmet sk a utgöra en arbetsskada och därför omfattas av arbetsskadeförsäkringen.
Saken
Arbetsskadeförsäkring; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.