Målnummer
HD-B-366-21
Datum
2022-07-08
RUBRIK
HD frikänner näringspenningtvätt-dömd
KOMMENTAR
En kvinna erbjöds att investera i bitcoin men avböjt. Hon tillfrågades sen om hon, mot ersättning, kunde hjälpa svenska kunder att köpa bitcoin. Hennes insats var att ta emot pengar till sitt konto och föra över dem till kontaktpersonen. Banken kontaktade henne och påtalade att det kunde vara fråga om penningtvätt och avslutade hennes konto. Hon meddelade då sin kontaktperson att hon inte ville fortsätta. Ett halvår senare fick hon dock insättningar på sitt konto igen och besked om att hon bara behövde göra några sista överföringar. Det har inte påståtts att hon haft någon kännedom om hur pengarna åtkommits eller någon kontakt med de personer som hon tagit emot pengar ifrån eller skickat pengar vidare till. Hon dömdes för näringspenningtvätt av tingsrätt och hovrätt. Högsta domstolen har prövat målet, som gäller frågan om ansvar för näringspenningtvätt, särskilt vad som avses med ”verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning”. Högsta domstolen finner att de transaktioner som hon medverkat i inte kan betecknas som vanemässiga. Det har rört sig om elva transaktioner fördelade på två tidsperioder med ett halvårs mellanrum. Hon har gjort som hon har blivit tillsagd i samband med varje transaktion och kan inte heller i övrigt sägas ha agerat organiserat. Åtgärderna har inte heller sammantaget varit ett led i en verksamhet av större omfattning. HD finner därför att det inte finns förutsättningar att döma kvinnan för näringspenningtvätt. HD ändrar hovrättens domslut och frikänner kvinnan.
Saken
Näringspenningtvätt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.