Målnummer
HFD-4479-22
Datum
2022-09-23
RUBRIK
Kan handlingen lämnas ut i maskerat skick?
KOMMENTAR
Kammarrätten avslog en begäran om att få ta del av ett överklagande med motiveringen att uppgifterna i handlingen rör enskilds hälsa och omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen och klagande yrkade att kammarrätten ska förpliktas att lämna ut handlingen där specifika uppgifter som omfattas av sekretess maskeras. HFD konstaterar att det inte framgår av kammarrättens beslut varför inte andra uppgifter i handlingen än uppgifter om hälsa skulle kunna lämnas ut. Högsta förvaltningsdomstolen bör inte som första instans göra den sekretessprövningen. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny prövning.
Saken
Rätt att ta del av allmän handling

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.