Målnummer
AD-45-22
Datum
2022-11-16
RUBRIK
Budet hade bytt arbetsgivare
KOMMENTAR
En person var tidsbegränsat anställd som cykelbud. Parterna är oeniga i frågan om han därefter var anställd i företaget som mopedbud eller behovsanställt hos ett bemanningsföretag och uthyrt till budföretaget. Budföretaget stängde därefter av honom från den app genom vilken han fick uppdrag från budföretaget och Transporarbetareförbundet menar att detta innebar att han avskedades från budföretaget utan saklig grund. Budföretaget menade att han var anställd hos ett bemanningsföretag som samarbetade med budföretaget. Arbetsdomstolen konstaterar att cykel/moped-budet undertecknat ett anställningsavtal med bemanningsföretaget. Budet hade själv initierat övergången från cykel- till mopedbud och det finns inga omständigheter som tyder på att det faktum att budföretaget tecknat ett ramavtal med bemanningsföretaget för att kringgå lag eller kollektivavtal. Det fanns inte heller några skäl för att budet skulle fått uppfattningen att han fortfarande var anställd hos budföretaget. Arbetsdomstolen finner därför att budet inte var anställd hos budföretaget och att det bolaget avskedat honom. AD avslår fackets talan.
Saken
ogiltigförklaring av avskedande m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.