Målnummer
HD-T-7208-21
Datum
2022-11-24
RUBRIK
Lika stor kompensation för alltför tidig ankomst som försenad
KOMMENTAR
Två personer skulle flyga mellan Göteborg och Moskva med Aeroflot. Den bokade flighten ställdes in och de två bokades om till en annan rutt, som avgick en dag innan den planerade flygningen. Paret informerades om detta en mindre än sju dagar innan avgång av den nya resan och har yrkat att de ska få full kompensation, det vill säga 400 euro vardera, för ändringen som skall jämställas med en försening med tre timmar, även om de i det här fallet kom fram ett dygn tidigare än beräknat. Tingsrätt och hovrätt menade att en kompensation på 50 procent är rimlig, eftersom de inte kom fram tre timmar för sent. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för att klargöra om den kompensation som ett luft- trafikföretag ska betala till en passagerare vid inställd flygning får minskas med 50 procent med stöd av artikel 7.2 i flygpassagerarförordningen om lufttrafikföretaget erbjuder passageraren ombokning som innebär en tidigareläggning av flygningen och som inte medför att passageraren kommer fram senare till den slutliga bestämmelseorten. EU-domstolen har i en tidigare dom kommit fram till att möjligheten att minska kompensationen med 50 procent enligt artikel 7.2 inte ska tillämpas när en flygning har ställts in och passageraren erbjudits ombokning till en tidigarelagd flygning, även om ankomsttiden inte överstiger gränserna i artikel 7.2. HD ändrar därför hovrättens dom och förpliktar Aeroflot att betala de två passagerarna 400 euro vardera samt ersätta dem för rättegångskostnaderna i tingsrätten.
Saken
Fordran

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.