Målnummer
HFD-PT-4569--4571-22
Datum
2023-01-07
RUBRIK
HFD prövar vad som är extraordinära kostnader för asylsökande
KOMMENTAR
I samband med mottagandet av asylsökande 2014 blev skolan i mindre ort i Sollefteå kommun (Junsele) för trång och kommunen fick hyra externa lokaler. Under ett antal terminer beviljades kommunen statlig ersättning för extraordinära kostnader. Efter vårterminen 2017 har Migrationsverket avslagit kommunens ansökningar om bidrag. Motiveringen var att antalet asylsökande barn har för de aktuella perioderna utgjort mellan 30 och 41 procent (beroende på period) av samtliga barn och elever i Junsele, men bara 2-3 procent av Sollefteå kommuns totala antal barn och elever. Utifrån den aspekten kan kommunens situation inte anses ha varit av sådan extraordinär karaktär att den medfört merkostnader, vilka ska ersättas av staten, menade Migrationsverket. Dessutom var de största påfrestningarna för kommunen när det gäller mottagandet av asylsökande under åren 2015 - 2016 och situationen bedömdes inte längre vara exceptionell. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog kommunens överklagande av Migrationsverkets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra vad som kan utgöra extraordinära kostnader enligt 5 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning for asylsökande m.fl.
Saken
Statlig ersättning for asylsökande m.fl.; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.