VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA ANVÄNDARE

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.


Profiler

Alla profiler blir ”Privata” och endast synlig/tillgänglig för respektive användare. Användare kan nå sin profil, genom att ange sin e-postadress i Profil-rutan i höger spalt. Varje användare kommer inom kort att få godkänna att Lex Press lagrar profilerna i systemet. Detta är nödvändigt för att distribution av nyhetsbrev, Legala Ord eller Praxis-tjänster skall fungera. De användare som inte godkänt lagring av sina profiler, innan 25 maj, kommer ett raderas i systemet. Nya användare/profiler måste godkänna lagring, får att kunna lägga upp sina profiler. Varje användare kan när som helst begära att få sin profil raderad.


Ytterligare information om profiler

Varje abonnemang har från start en ”Standardprofil” kopplad till en (beställarens/administratörens) e-postadress. De inställningar man sedan gör (som att beställa löpsedlar, lagra sökningar, Legala Ord eller beställa information från Lex Praxis) sparas på denna profil. I ett fleranvändar- eller intranätabonnemang lägger ytterligare användare in sina egna profiler för att kunna beställa löpsedlar, Legala Ord eller använda Lex Praxis. Ett oändligt antal profiler kan läggas upp parallellt.


Ändringar av Lex Praxis-leveranser

Inga fysiska domar eller dokument kommer att distribueras utanför Lex Press databaser. Användare av Lex Praxis kommer fortsättningsvis att få länkar till de beställda rättsfallen, för att på så sätt länka direkt in i Lex Press databaser, för att ta del av domarna.