Plåttak var en olägenhet

Bländningen från plåttaket var stark under soliga dagar under sommarhalvåret. Mark- och miljödomstolen finner att bländningen är att se som en olägenhet i miljöbalkens mening. Dessutom innebär den en inte försumbar risk för ögonskador. Mot bakgrund av kostnaderna för att begränsa störningen finner domstolen att ett föreläggande om åtgärder är rimligt.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.