Ingen utökning av vindkraftpark på Blakliden

Vattenfall önskade utöka verksamhetsområdet för det tillstånd om uppförande av vindkraftverk som medgivits bolaget avseende Blakliden i Åsele kommun. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet med hänsyn till rennäringen, naturvärdena och till områdets känslighet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.