Avgift tas ut trots tillstånd

Kvinnan inrättade en värmepumpsanläggning efter att hon meddelats tillstånd för den. Mark- och miljööverdomstolen finner att det varit rätt av nämnden att påföra kvinnan en miljösanktionsavgift eftersom anläggningen inrättats innan tillståndet vunnit laga kraft.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.