Anstånd med moms är möjligt

Skatteverket avslog ansökan om anstånd med återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt, eftersom det inte ansågs utgöra en skattebetalning. Kammarrätten finner att sådan återbetalning ska likställas med skatt att betala och att bestämmelserna om anstånd är tillämpliga.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.