Tidigare dom hindrar talan om prisavdrag

Det tidigare domen, där domstolen funnit att byggbolaget krävt en oskälig ersättning, utgör enligt Högsta domstolen rättegångshinder för beställarnas talan om ersättning i form av prisavdrag för fel i byggtjänsten.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.