Inget sänkt taxeringsvärde för Sällskapet

Herrklubben Sällskapet yrkade att taxeringsvärdet på klubbens fastighet på Fersenska Terrassen i Stockholm skulle beräknas utifrån en lägre värdefaktor för hyra. Kammarrätten finner att klubbens verksamhet inte tydligt och rättvisande kan hänföras till någon av de relativa hyrorna i Skatteverkets allmänna råd, men att det inte framkommit att den beslutade hyran är för hög. Klubbens överklagande avslås.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.