Delgivning med juridisk person underkänns

Att försök till vanlig och förenklad delgivning misslyckats tidigare i ett annat delgivningsärende medför enligt Mark- och miljööverdomstolen inte att sådana försök ska anses vara utsiktslösa i ett annat ärende. Att mark- och miljödomstolen delgett bolaget genom särskild delgivning med juridisk person utan att först göra försök med vanlig eller förenklad delgivning medför därför att bolaget inte ska anses ha delgetts handlingarna.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.