Avstyckningsplan gällde som detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen finner att avstyckningsplanen från år 1927 ska gälla som detaljplan för den aktuella fastigheten. Länsstyrelsens nybyggnadsförbud från år 1952 anses ha upphört när villkoren om vattenförsörjning och avlopp uppfyllts och hindrar därför inte avstyckningsplanens giltighet.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.