Målnummer
HD-O-2283-20
Datum
2021-06-09
RUBRIK
Skilsmässa kan inte dömas ut utan bevis på äktenskap
KOMMENTAR
En man har ansökt om att tingsrätten skall döma till skilsmässa mellan honom och hans fru och att han skulle tillerkännas ensam vårdnad om parets barn, samt att de skulle bo växelvis hos föräldrarna. Mannen har dock inte kunnat lämna in något personbevis eller andra dokument som visar att de två är gifta och han vet inte heller var hon befinner sig. Tingsrätten avvisade därför hans ansökan. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut. Frågorna i målet är vilka krav på utredningen som gäller i fråga om ' talerätten i mål om äktenskapsskillnad och vilken utredningsskyldighet domstolen har. Högsta förvaltningsdomstolen finner att underinstanserna har gjort rätt som avvisat hans talan om skilsmässa. Hans överklagande avslås.
Saken
Avvisande av talan

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.