Målnummer
HFD-PT-5264-5269-20
Datum
2021-06-08
RUBRIK
Jämkning av anskaffningsvärde prövas
KOMMENTAR
I ett mål som gäller anskaffningsvärdet för en immateriell rättighet som förvärvats av ett koncernbolag, meddelar Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i fråga om under vilka förutsättningar anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats till marknadsvärde från ett företag som står den skattskyldige nära kan jämkas enligt 18 kap 11 § inkomstskattelagen.
Saken
Inkomstskatt och skattetillägg m.m.; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.