Mark- och miljödomstol får pröva beslut enligt skogsvårdslagen

Mark- och miljööverdomstolen finner att en anmälan om skogsavverkning ska ses som en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken och att Skogsstyrelsens beslut enligt skogsvårdslagen får anses infatta ett ställningstagande till att ingripande inte behövs med stöd av bestämmelsen. Därmed är mark- och miljödomstolen behörig att pröva överklagandet av Skogsstyrelsens beslut.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.