Målnummer
HFD-4484-20
Datum
2021-06-10
RUBRIK
PTS hade rätt att ta ut marknadskontrollavgift för radiosändare
KOMMENTAR
En man har har tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation att använda radiosändare ombord på ett fartyg. Den utrustning han använder omfattas inte av radioutrustningslagen utan av marindirektivet. Post- och telestyrelsen debiterade honom en årsavgift som bestod dels avgift for tillståndet att använda radiosändare, dels marknadskontrollavgift. Mannen överklagade och förvaltningsrätten fann att avgiftsskyldigheten enligt radioutrustningslagen inte kunde gälla for någon annan än den som har tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation till att använda sådan utrustning som omfattas av radioutrustningslagen. Kammarrätten avslog överklagandet från PTS. Frågan i målet är om den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift for marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning är den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation därmed skyldig att betala en avgift for marknadskontroll enligt radioutrustningslagen oberoende av om den utrustning som används omfattas av radioutrustningslagen eller inte. PTS har därmed rätt att påföra mannen en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen.
Saken
Avgift for marknadskontroll enligt radioutrustningslagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.