Fastighet var inte feltaxerad

Kammarrätten finner att den aktuella fastigheten, som varit taxerad som lokal, inte borde ha varit taxerad som småhus det aktuella året. Uppgifterna som ägaren lämnat är motstridiga. Att fastigheten följande år blivit taxerad som småhus är inte skäl till annan bedömning.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.