Grävningsarbete var inte vattenverksamhet

En fastighetsägare menade att tillrinningen av grundvatten till brunnen minskat efter att bolaget grävt i området för att lägga ner en fjärrvärmeledning. Mark- och miljööverdomstolens majoritet finner att länsstyrelsen såsom tillsynsmyndighet för vattenverksamhet har haft fog för att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd eftersom grävningsarbetena inte utgör vattenverksamhet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.