Målnummer
HFD-6184-19Deldom
Datum
2021-06-11
RUBRIK
Kvinna behöver inte heta olika i olika länder
KOMMENTAR
Kvinnan är född i Frankrike och fransk medborgare. Hon är folkbokförd i Sverige sedan 2011 och blev svensk medborgare 2016. I slutet av 2015 ansökte hon i Frankrike om att få byta efternamn och hennes ansökan bifölls. Skatteverket avslog dock hennes ansökan om att få byta namn även i Sverige, med motiveringen att det finns en person som har samma namn som förnamn. Dessutom fanns ett företag med samma namn. Kammarrätten konstaterade att det måste vara förknippat med en betydande risk för problem och olägenheter att ha olika efternamn i olika länder. Kammarrätten fann därför att konsekvenserna av att inte låta henne byta namn var orimliga. Skatteverket har överklagat målet till Högsta förvaltningsdomstolen och frågan i målet är om en EU-medborgare får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn som godkänts i ett annat land inom EU. HFD finner att kvinnans intresse av att byta efternamn väger tyngre än skälen däremot. HFD avslår därför Skatteverkets överklagande.
Saken
Byte av efternamn samt ersättning for rättegångskostnader

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.