Klassningsbeslut saknade lagstöd

Nämnden beslutade att ett elbolags verksamhet omfattades av vissa klassningskoder enligt kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. En viss årlig tillsynsavgift baserad på klassificeringen skulle därmed erläggas. Mark- och miljööverdomstolen finner att nämnden saknat författningsstöd för beslutet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.