Planprogram räcker inte för förvärvstillstånd

Svalövs kommun nekades förvärvstillstånd för en jordbruksfastighet som kommunen planerade att exploatera för bostadsändamål. Kammarrätten finner att planprogrammet som kommunen tagit fram men som strider mot översiktsplanen inte medför att fastigheten ska anses vara avsedd för annat ändamål än jordbruk. Det finns enligt rätten inte heller andra skäl för förvärvstillstånd.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.