Målnummer
HFD-PT-3795-3796-20
Datum
2021-07-06
RUBRIK
Kan momsen dras av för inköp till kostnadsfria tjänster?
KOMMENTAR
Företaget bedriver bland annat företagsutbildningar, som är momspliktig verksamhet. En del av den verksamheten ingår i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och innebär att bolaget tillhandahåller kostnadsfria tjänster till de företag som ingår i det projektet. Frågan har uppstått om företaget har rätt att göra avdrag för moms, när de gör inköp av momspliktiga tjänster eller varor för detta projekt. Förvaltningsrätt och kammarrätt har förklarat att bolaget har rätt att dra av momsen för dessa inköp, eftersom man inte finner att de kostnadsfria tjänsterna är en särskild verksamhet. Skatteverket har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen, som meddelar prövningstillstånd.
Saken
Mervärdesskatt; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.