Målnummer
HD-T-4012-20
Datum
2021-07-20
RUBRIK
Slarvig underleveratör måste betala skada
KOMMENTAR
En underentreprenör orsakade på grund av vårdslöshet en skada för en bostadsrättsförening, som var beställare av ett entreprenadarbete. Generalentreprenören var ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen och underentreprenören i sin tur ansvarig gentemot generalentreprenören. Försäkringsbolaget har ersatt bostadsrättsföreningen och övertagit föreningens anspråk mot generalentreprenören, som inte betalat. Generalentreprenören har överlåtit sin fordran mot underentreprenören till försäkringsbolaget. Frågan i målet är därmed om underentreprenören är skyldig att betala ersättning till generalentreprenören för den skada som underentreprenören vårdslöst vållat beställaren och som generalentreprenören är skyldig att ersätta beställaren för, innan generalentreprenören faktiskt har ersatt beställaren eller dennes försäkringsbolag för skadan. HD finner att underleverantören är betalningsansvarig för skadorna och rättegångskostnaderna.
Saken
Fordran

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.