Målnummer
HD-T-4494-20
Datum
2021-07-15
RUBRIK
Felaktig mätarställning ger bilköparen rätt till yrkat prisavdrag
KOMMENTAR
En man köpte en begagnad bil för 460 000 kronor. En tid senare fick han uppgifter som tydde på att mätarställningen inte var korrekt. Han kontaktade säljaren som erbjöd sig att köpa tillbaka bilen för 350 000 kronor. Mannen väckte sedan talan mot säljaren och yrkade prisavdrag alternativt skadestånd på grunden att bilen avvek från vad som avtalats om mätarställningen. Tingsrätten ogillade mannens talan men hovrätten biföll den. HD prövar frågan om parternas mellanhavanden rörande bilen blev slutligt reglerade i och med avtalet om återköp. HD instämmer i underinstansernas bedömning att mätarställningen som angavs i köpeavtalet utgör ett fel enligt konsumentköplagen. HD slår fast att mannen har rätt till prisavdrag som svarar mot felet och delar hovrättens bedömning i frågan om avdragets storlek, vilket är detsamma som det yrkade beloppet.
Saken
Prisavdrag m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.