Målnummer
HFD-PT-1788-21
Datum
2021-07-15
RUBRIK
HFD prövar mål om garantipension
KOMMENTAR
HFD meddelar prövningstillstånd i ett mål om garantipension för att klargöra om det förhållandet att det genom rättspraxis har klarlagts att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU- rätten utgör synnerliga skäl för att ompröva ett beslut om sådan pension.
Saken
Garantipension; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.