Målnummer
HD-PT-O-4183-21
Datum
2021-07-22
RUBRIK
Hovrätten ska pröva utlämning av polsk medborgare
KOMMENTAR
Åklagaren begärde prövning om en polsk medborgare skulle överlämnas till Polen för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder. Mannen hade inte varit närvarande vid förhandlingen där arresteringsordern meddelades. Tingsrätten biföll begäran om överlämning. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Mannen anförde i båda instanserna att han inte fått del av vare sig kallelsen till förhandlingen eller domen. I målet uppkommer frågan om tillämpningen av 2 kap. 3 § 6 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Det saknas tillräcklig vägledning i frågan. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. HD meddelar prövningstillstånd i hovrätten.
Saken
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om överlämnande enligt europeisk arresteringsorder

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.