Servitut var ingen liten avvikelse

Lantmäteriet inrättade ett servitut så att gång- och cykelvägen längs stranden till Kalmarsund fick användas för fordonstrafik till kommunens rastplats. Mark- och miljööverdomstolen upphäver beslutet då servitutet strider mot detaljplanen och då det inte kan ses som en liten avvikelse.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.