Tomträttshavare ersätts enligt expropriationslagen

Lantmäteriet beslutade att föra över en del av fastigheten till grannfastigheten enligt 5 kap 8 a § fastighetsbildningslagen. Högsta domstolen finner att stiftelsen som nyttjat fastigheten med tomträtt ska ersättas för åtgärden i enlighet med bestämmelserna i expropriationslagen.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.