Målnummer
HD-B-5960-20
Datum
2021-09-10
RUBRIK
Obotlig sjukdom sänkte straffet med åtta månader
KOMMENTAR
En man dömdes till fängelse i ett år och åtta månader för narkotikabrott. Han hade transporterat drygt fyra kilo cannabis på båten mellan Danmark och Sverige. Han greps redan på båten och eftersom han inte hann försöka ta sig in i landet, rubricerade aldrig brottet som smuggling. Efter tingsrättens dom insjuknade han i lungcancer och har i hovrätten yrkat på frikännande eller mildare straff pågrund av sitt hälsotillstånd. Hovrätten har dock inte ändrat tingsrättens dom. Högsta domstolen har prövat frågan om och i så fall hur den tilltalades dåliga hälsa ska beaktas vid straffmätning och påföljdsval. HD finner att det förhållande att mannen lider av en allvarlig obotlig sjukdom som är livshotande i skälig omfattning bör beaktas i sänkande riktning. Med hänsyn till det allvarliga hälsotillståndet och prognosen för överlevnad får brottslighetens straffmätningsvärde anses motsvara fängelse i ett år. HD ändrar därför hovrättens domslut och bestämmer påföljden till fängelse i ett år.
Saken
Narkotikabrott

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.