Villkor för kreosotanvändning står fast

Kemikalieinspektionen biföll en ansökan om ändring av produktgodkännandet för en biocidproduktfamilj med kreosot som verksamt ämne. Godkännandet förenades med villkor om att behandlade trävaror endast fick transporteras till andra medlemsländer inom EU som godkänt biocidproduktfamiljen för användningen. Mark- och miljööverdomstolen finner att villkoret är nödvändigt enligt EU:s biocidförordning och att det inte utgör ett förtäckt handelshinder.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.