Målnummer
HFD-PT-3809-3811-21
Datum
2021-09-08
RUBRIK
Anstånd med skatt prövas
KOMMENTAR
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om anstånd kan beviljas enligt 63 kap 4 eller 5 § skatteförfarandelagen med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt.
Saken
Anstånd med betalning av skatter och avgifter samt ersättning för kostnader; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.